Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff

Nod yr ymgyrch Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yw codi ymwybyddiaeth o’r angen i leihau gwastraff bwyd a’n helpu i weithredu.

Wyddech chi?

Mae cartref cyffredin yn y DU yn taflu cyfwerth â chwe phryd o fwyd pob wythnos, sy’n gost o £610 miliwn y flwyddyn i ni fel cenedl yng Nghymru neu bron I £60 y mis i’r teulu cyffredin.

Rydym yn taflu 210,000 tunnell syfrdanol yng Nghymru o fwyd cartref, y gellid bod wedi’i fwyta. Mae bron i hanner o’r bwyd hwn yn mynd yn syth o’n hoergelloedd neu gypyrddau i’r bin heb hyd yn oed cyrraedd ein platiau.

Mae Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yn dangos sut i wneud y mwyaf o’ch bwyd a lleihau faint o fwyd, sy’n hollol fwytadwy, sy’n cael ei daflu i ffwrdd.

Mae pob teulu cyffredin yng Nghymru yn taflu i ffwrdd gwerth £60 o fwyd y mis!

Mae Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff yn amlygu’r camau hawdd y gallwn eu cymryd i wastraffu llai o fwyd ac arbed arian.

  • Dognau perffaith – coginio’r maint cywir
  • Cynllunio prydau a phrynu beth sydd ei angen arnoch yn unig
  • Storio bwydydd yn y ffordd gywir i’w cadw nhw’n fwy ffres yn hirach
  • Deall labeli dyddiadau a gwneud iddyn nhw weithio i chi
  • Cynyddu eich sgiliau coginio a chynnig ryseitiau a chyngor
  • Cannoedd o ryseitiau

Am ragor o wybodaeth am yr ymgyrch Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, ewch i www.recycleforwales.org.uk

x