Croeso i Ailgylchu dros Ferthyr, y porth ar gyfer eich gwasanaethau Ailgylchu ym Merthyr Tudful

Darganfyddwch ddiwrnod eich casgliad

Darganfyddwch ddiwrnod eich casgliad

Cynhwysydd

Beth i'w roi ynddo?

Pryd caiff ei gasglu?

Sach ailgylchu amldro glas (newydd)

Caniau a phlastig

Pob wythnos

Bocs ailgylchu du/gwyrdd *

Papur

Pob wythnos

Bocs ailgylchu du/gwyrdd *

Poteli gwydr a jariau, cardfwrdd

Pob wythnos

Cynwysyddion gwastraff bwyd glas

Gwastraff bwyd

Pob wythnos

Green reusuable sack

Gwastraff gardd

Pob pythefnos

* Mae'r bocsys ailgylchu newydd yn ddu ond bydd rhai preswylwyr yn dal i ddefnyddio'u bocs ailgylchu gwyrdd a bydd hwn yn dal i gael ei gasglu.

Ydych chi angen cynhwysydd bwyd newydd?

Gwnewch gais am focs ailgylchu newydd, bin bwyd, sach amldro, bin sbwriel yma:

Gofyn am Flwch Sbwriel neu Ailgylchu

x