Newyddion a Digwyddiadau

Bin Olwynion

O 1 Ebrill 2019, bydd y gost o weinyddu ac throsglwyddo unrhyw fin olwynion i’w adnewyddu yn £15.00.

Cesglir bob pythefnos a rhaid ei osod allan erbyn 7.00 yb ar eich diwrnod casglu. 

Defnyddiwch eich blychau ailgylchu, sach newydd amldro, bin bwyd a bagiau gardd amldro ar gyfer y rhan fwyaf o’ch gwastraff.

Casgliadau Gwastraff Gardd

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff ochr y ffordd tymhorol yn dod i ben ddydd Gwener, 30 Tachwedd, 2018.

Achub Pwmpenni

Mae dros 18,000 tunnell o wastraff bwyd yn cael ei gynhyrchu trwy waredu pwmpenni yng ngwastraff cyffredinol y DU ac mae angen eich cymorth chi arnom i stopio’r ymddygiad brawychus hwn! Y Calan Gaeaf hwn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymuno â hubbub.org.uk er mwyn cynnal ymgyrch #AchubPwmpenni.

Make Noise Wales - Mynediad am ddim ar 7 Hydref am y Redhouse

Make Noise Wales - Mynediad am ddim, Merthyr Tudful, Dydd Sadwrn 7 Hydref

Trefniadau casglu sbwriel ac ailgylchu dros Ŵyl y Banc mis Awst 2017

Peidiwch ag anghofio fod casgliadau gwastraff ac ailgylchu ddiwrnod yn hwyrach yr wythnos hon yn sgil gŵyl y banc. Bydd casgliadau sydd fel arfer yn digwydd ddydd Llun 30 Mai...

GŴYL Y BANC PASG 2017

GŴYL Y BANC PASG 2017

TREFNIADAU CASGLU SBWRIEL/AILGYLCHU

Wythnos Ailgylchu 2016

Who are The Unusual Suspects?

As part of Recycle Week’s campaign taking place between 12 – 18 September, a major hunt is underway for the ‘The Unusual Suspects’, many of which could be lurking in your home.

Cau Canolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu Dowlais Dros Dro

Yn sgil gwaith cynnal a chadw angenrheidiol, bydd Canolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu Dowlais ar gau ddydd Iau 7 Gorffennaf 2016. Bydd y safle yn ailagor y diwrnod dilynol.

Gwastraff Cartref a Chanolfannau Ailgylchu

Er mwyn cyrraedd targedi bythol gynyddol Llywodraeth Cymru mae Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful yn gofyn bod deiliaid tai yn sicrhau eu bod yn gwahanu...

TREFNIADAU GWYLIAU’R PASG

AMSERLEN CASGLU YSBWRIEL / AILGYLCHU O’R PALMANT

Diwrnod casglu arferol Pryd byddwn yn casglu...

Digwyddiadau Gwastraff Bwyd y Gwasanaethau Gwastraff

Yn ystod yr wythnos yn dechrau ddydd Llun 14 Mawrth, bydd y Tîm Gwasanaethau Gwastraff yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i hyrwyddo’r gwasanaeth gwastraff bwyd a gynigir gan y Cyngor...

Tecstilau Ailgylchu

Tecstilau Ailgylchu o 11 Ionawr 2016

Tecstilau Ailgylchu

Gwybodaeth bwysig am eich ailgylchu y Nadolig hwn!

Gwybodaeth bwysig am eich ailgylchu y Nadolig hwn!

Refuse / Recycling Collection Arrangements

MERTHYR TYDFIL COUNTY BOROUGH COUNCIL CHRISTMAS AND NEW YEAR HOLIDAY PERIOD REFUSE / RECYCLING COLLECTION ARRANGEMENTS   NORMAL COLLECTION DAY :-   WILL BE COLLECTED…

x