Bin Olwynion

O 1 Ebrill 2019, bydd y gost o weinyddu ac throsglwyddo unrhyw fin olwynion i’w adnewyddu yn £15.00.

Cesglir bob pythefnos a rhaid ei osod allan erbyn 7.00 yb ar eich diwrnod casglu. 

Defnyddiwch eich blychau ailgylchu, sach newydd amldro, bin bwyd a bagiau gardd amldro ar gyfer y rhan fwyaf o’ch gwastraff.

x