Pam Ailgylchu?

Gallwn ni gyd wneud gwahaniaeth. Trwy ailgylchu, rydym yn lleihau’r angen i ddefnyddio mwy o adnoddau naturiol. Trwy leihau ein gwastraff, rydym yn lleihau’r angen am fwy o safleoedd tirlenwi. Trwy ailddefnyddio mwy, gallwn arbed mwy o arian a lleihau’r angen i ddefnyddio a chynhyrchu mwy o wastraff. Gallwch wneud gwahaniaeth!

6 camsyniad cyffredin ynglŷn ag ailgylchu

1. Does dim pwynt ailgylchu, nid yw’n gwneud gwahaniaeth.

landfill

Ydy, mae’n gwneud gwahaniaeth! Mae ailgylchu yn atal tunelli o sbwriel rhag cael ei gladdu mewn safleoedd tirlenwi. Yn y DU, mae ailgylchu yn arbed tua 10-15 miliwn tunnell o allyriadau carbon bob blwyddyn, sy’n gyfwerth â thynnu 3.5 miliwn car oddi ar y ffordd.


2. Mae’r holl ddeunydd rwy’n ei roi i’w ailgylchu yn cael ei daflu i ffwrdd gyda’r sbwriel beth bynnag.

black bag

Nid yw hynny’n wir. Mae’r deunydd i’w ailgylchu naill ai’n cael ei wahanu pan gaiff ei gasglu, neu os ydych wedi gweld y deunydd i’w ailgylchu yn cael ei gasglu yn yr un lori â’ch sbwriel, mae peiriannau arbennig yn gwahanu’r sbwriel o’r deunydd i’w ailgylchu nes ymlaen


3. Nid oes gennyf unrhyw wastraff bwyd, felly nid oes angen i fi ddefnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd.

food waste

Ydych chi’n siŵr? Mae gennym ni i gyd ychydig o wastraff bwyd anorfod. Beth am sborion o blatiau, crafion llysiau, cydau te ac esgyrn. Gellir ailgylchu’r rhain i gyd yn eich blwch gwastraff bwyd. Nid oes ots pa mor fach yw’r gwastraff rydych yn ei gynhyrchu, mae’r cyfan yn helpu!


4. Ni allwch ailgylchu pob math o blastig?

bottles

Fe allwch chi! Gellir ailgylchu pob math o boteli plastig, tybiau a hambyrddau. Rydym yn defnyddio tua 725,000 o boteli plastig ond yn ailgylchu 50% ohonynt yn unig. Rhowch eich eitemau plastig yn eich bag neu gynhwysydd i’w casglu.


5. Dim ond ychydig o weithiau y gallwch ailgylchu papur.

paper

Mae hyn yn rhannol gywir – mae ffibrau mewn papur yn dechrau torri i lawr ar ôl iddyn nhw gael eu hailgylchu pump neu chwe gwaith, ond gellir defnyddio’r deunydd i wneud blychau wyau, deunydd pacio, deunydd insiwleiddio llofftydd, paent ac wynebau ffyrdd newydd hyd yn oed.


 6. Mae ailgylchu metel yn defnyddio mwy o ynni nag echdynnu deunydd crai yn y lle cyntaf.

cans

Nid yw hynny’n wir. Gall ailgylchu caniau alwminiwm arbed hyd at 95% o’r ynni sydd ei angen i wneud caniau newydd o ddeunydd crai ffres. Mae’r ynni a arbedir trwy beidio â gorfod gwneud un can alwminiwm o’r newydd yn ddigon i bweru teledu am 3 awr.

 

wales recycling infographic

x